SPS Yüksek Lisans

Bu program, Sosyal ve Politik Bilimler Bölümünü yada ilişkili diğer bölümlerinden mezun olmuş adaylar için özel olarak tasarlanmıştır. Daha önce edinilmiş analitik, kritik, ve yaratıcı becerilere bağlı olarak, bu lisansüstü programı araştırma ve politik analizlere dikkat çekmeyi amaçlar. Halihazırda, sosyal ve politik bilimler mezunu adaylar sosyoloji, tarih ve politik bilimler hakkında bilgi sahibi olduklarından, adaylar Avrupa ve Balkan Çalışmları konularındaki dersleri kolaylıkla takip edebileceklerdir. Bu program, Türkiye ve Bosna-Hersek ülkerinden gelecek adaylar için daha cazip olabilir, çünkü her iki ülkede benzer sosyo-politik süreçlerden geçmişlerdir. Her iki ülkede hazlihazırda Avrupa Birliğinin gerekliliklerini yerine yetirme aşamasında olduğunda, Avrupa ve Balkan Çalışmları hakkında bilgi sahibi uzmanlara ihtiyaç duymaktadırlar. Bu sebeple, mezun olacak adaylara hem kamu kuruluşlarında, hemde özel sektörlerde, hemde eğitim ve medya sektörlerinde yüksek bir talep vardır.

Avrupa Çalışmaları, bölgesel entegrasyon süreçlerini ve Avrupa Birliğinin temel fonksiyonlarını inceler. Bu program entegrasyon süreçlerinin sosyol, tarihsel, politik ve ekonomik acılarını öğrencilere tanıtır. Öğrencilerin, Avrupa politika üretimi, güvenlik, politik ve ekonomik sistemler konularında araştırma ve istatistik yapabilmeleri için gerekli yetenekleri edinmeleri sağlanacaktır.

Balkan Çalışmaları müfredatı, öğrencilere bölgenin tarihsel, sosyo-politik, ekonomik acılarını tanıtmak amacıyla düzenlenmiştir. Balkan çalışmaları içersindeki transnasyonal yaklaşımlar farklılıkları, multi-kültürel ve multi-etnik yapnıların özelliklerini gün ısına çıkartır. Aynı zamanda bu program, öğrencileri, Balkanlar ile alakalı çalışmlarda kullanmak üzere araştırma ve istatistik yeteneklerini kazanmasını sağlar.

 

Hedefler:

•           Öğrecilerin, Avrupa Tarihi, kültürü, ve medeniyeti konularında bilgi seviyelerini yükseltmek;

•           Avrupanın ekonomik, sosyo-politik, legal ve stratejik sistemleri hakkında gerekli bilgileri öğrencilere tanıtmak;

•           Öğrencilerin, AB ve entegrasyon süreçleri ile ilgili konularda bilgi sahibi olduğunda emin olmak;

•           Öğrencilere, Balkanların tarihi, kültürü, ve medeniyetleri konularında bilgi sahibi olmasını sağlamak;

•           Balkan ülkelerinin. Jeopolitik, ekonomik, sosyo-politik, özelliklerini keşfetmek;

•           Balkan ülkelerinin, ekonomik, politik entegrasyon süreçlerini tanıtmak;

•           Öğrencilerin, doktora seviyesindeki eğitimleri için, bilgi ve yetenek kazanımlarını sağlamak;

•           Uluslararası İlişkiler, global politik ekonomiler,diplomasi, yabancı politiklar ve güvenlik konularında öğrencilerin gerekli bilgileri edinmesini sağlamak;

 

Sosyal ve Siyal Bilimler lisansüstü eğitiminin başarı ile tamamlanmasının ardından öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

•           Avrupa tarihi, kültürü, ve medeniyetlerini bugüne kıyasla yorumlayabilmek;

•           Avrupa ekonomisi, sosyo-politik, hukuki, ve stratejik sistemleri konularında araştırma yapabilmek;

•           Aday ülkelerin entegrasyon süreç statülerini, özellikle Türkiye ve Bosna-Hersek için, değerlendirebilmek;

•           Son araştırma temalarını dikkate alarak, Balkan devletlerinin entegrasyon süreçlerini analiz ve değerlendirebilmek

•           Özel ve kamu sektörlerinde liderlik özelliklerini sergileyebilmek;

•           Diplomatik, dış politikalar, ve güvenlik konu bilgi ve yeteneklerini kullanabilmek;

•           AB ve Balkan ülkelerinin politik ve sosyo-ekonomik özelliklerini analiz edebilme;

•           Uluslararası politikalar, ekonomi, diplomasi, dış işleri, ve hukuk hususlarında gelişim sağlamak ve yardımcı olmak.