PhD Study

Sosyal ve politik bilimler doktora programı sosyo-politik bilgilere,araştırmalara, ve politik analizlere vurgu yaparken, karşılaştırmalı ve entre edilmiş bir unvan kazanılmasını sağlar. Özellikle bitirme tezinin tamamlanmasının ardından, sosyal ve politik bilimler doktora program, analitik ve metodolojik türden bilgilerin kullanılmasına yardımcı olur. Programın temel olarak yüksek kalitede sosyal ve politik bilim araştırmacıları, analistler, ve politika üreticileri eğitmek ve yetiştirmektir. Avrupa ve Balkanlara temasal bir yaklaşım ile birlikte, programımız Güney Doğu Avrupa bulunmaktadır.

Doktora programının başarıyla bitirilmesinin ardından, mezunlar politik ve sosyal mezvularda araştırma ve analiz yapabilen, araştırma ve politik analiz uzmanları olacaklardır. Mezunlar, modern husus ve vaka çalışmalarında teoriler üzerinden analitik ve kritik yorumlama yeteneklerine sahip olacaklardır.

Programın Hedef ve Amaçları

•           Yüksek kalitede politik ve sosyal araştırmacılar, analistler, ve politika üreticileri yetiştirmek ve eğitmek

•           Ders ve bitirme tezi çalışmalarında bilgi, yetenek ve araştırma becerileri edinmiş bölüm uzmanları yetiştirmek

•           Politik bilimler, sosyoloji, ve tarih alanlarıyla ilgili olrak araştırma ve politik analizlere önem vermek

•           Disiplinlerarası müfredat ve süpervizyon ile, öğrencilerin bilgi,yetenek, politika yetenekleri edinmesini sağlamak

•           Araştırma projeleri, politika makaleleri, ve tez çalışmaları sürecinde öğrencinin edindiği bilgi ve araştırma verilerini kritik olarak değerlendirme yetilerine önem vermek

•           Sosyal değişim, sivil toplum, demokratikleşme, ve farklı sosyal konularda, öğrencilerin politik teoriler ve sosyoloji alanlarında bilgi seviyelerini yükseltmek

•           Avrupa Birliği ve Balkanlar hakkında öğrencilerin sosyo-politik konularda bilgi edinimini sağlamak

 

Sosyal ve Siyasal Bilimler doktora programının başarıyla tamamlanmasının ardından öğrenciler şunları yapabilirler;

•           Sosyal ve politik bilimler ve özellikle çalışılan tez alanında bilgi, yetenek ve araştırma becerileri uygulayabilmek

•           Sosyal ve politik bilimler alanında araştırma yazıları planlayabilmek, tasarlayabilmek

•           Sosyal ve politik bilimler alanına dair karmaşık fikirleri sentezleyebilmek, değerlendirebilmek,ölçebilmek ve analiz edebilmek

•           Akademik ve sınıf ortamlarında edindikleri fikir ve bilgileri etkili bir şekilde iletebilmek ve sunabilmek

•           Teorik ve metodolojik problemleri tanıyabilmek ve çözümleyebilmek

•           Avrupa Birliği ve Balkanlara dair sosyo-politik konuları değerlendirebilme ve kritik analiz yapabilmek

•           İstenilen alanda yapılan tez çalışmasıyla bölüme özgün katkılarda bulunmak

 

APPLY ONLINE