Dr. Aliye Fatma Mataracı
Vanredni profesor
Šef Odsjeka društvenih nauka
Program koordinator studijskog programa Društvene i političke nauke
+387 33 957 317
B F2.24
Dr. Admir Mulaosmanović
Docent
V.D. Dekan Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka
+387 33 957 310
B F2.20
Dr. Muhidin Mulalić
Vanredni profesor
+387 33 957 236
A F2.6
Ahmed Kulanić
Viši asistent
+387 33 957 321
B F2.9
Serap Fišo
Viši asistent
+387 33 957 334
B F2.9
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe