Dr. Aliye Fatma Mataracı
Vanredni profesor
Šef Odsjeka društvenih nauka
Program koordinator studijskog programa Društvene i političke nauke
+387 33 957 317
B F2.24
Dr. Admir Mulaosmanović
Docent
V.D. Dekan Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka
+387 33 957 310
B F2.20
Dr. Muhidin Mulalić
Vanredni profesor
+387 33 957 236
A F2.6
Dr. Emir Suljagic
Stručni saradnik
+387 33 957 300
A G.3
Dr. Gorčin Dizdar
Stručni saradnik
+387 33 957 308
A F1.12
Ahmed Kulanić
Viši asistent
+387 33 957 321
B F2.9
Serap Fišo
Viši asistent
+387 33 957 334
B F2.9
Enna Zone Đonlic
Student demonstrator
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe