Dr. Muhidin Mulalić
Redovni profesor
Šef Odsjeka društvenih nauka
Program koordinator studijskog programa Društvene i političke nauke
+387 33 957 236
B F1.7
Dr. Emel Topcu
Redovni profesor
Dekan Fakuleta manadžmenta i javne uprave
+387 33 957 410
B F1.31
Dr. Mirsad Karić
Vanredni profesor
+387 33 957 420
A F1.7
Dr. Aliye Fatma Mataracı
Vanredni profesor
Acting Dean of Faculty of Law
+387 33 957 480
A F2.18
Dr. Joseph Jon Kaminski
Vanredni profesor
Šef Odsjeka međunarodnih odnosa i javne uprave
+387 33 957 421
B F1.33
Dr. Aliaksandr Novikau
Docent
+387 33 957 412
B F1.31
Dr. Kristian L. Nielsen
Docent
+387 33 957 416
B F1.32
Dr. Admir Mulaosmanović
Vanredni profesor (IUS izbor u zvanje/saradnik)
+387 33 957 310
B F2.20
Serap Fišo
Viši asistent
+387 33 957 411, +387 33 957 321
B F1.34
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe