Odbrana master rada: Maida Halilovic

Datum:

Petak, Mart 23, 2018 - 10:13

U skladu sa članom 69. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i člana 20. Pravila studiranja za drugi ciklus studija, Fakultet prirodnih i tehničkih nauka izdaje sljedeće

 

OBAVJEŠTENJE

 

Student drugog ciklusa studijskog programa Arhitektura, MAIDA HALILOVIĆ, vršiti će odbranu magistarskog rada pod nazivom "REVITALIZATION OF BOSNIAN VERNACULAR ARCHITECTURE WITH PARTICULAR FOCUS TO THE CASE OF IDBAR" dana 03.04.2018. godine u Konferencijskoj sali Fakulteta prirodnih i tehničkih nauka (zgrada A, prizemlje) s početkom u 11:00 časova.

Odbrana magistarkog rada je javna.

 

 

 

      D E K A N

 

 

                                                               _______________________

                                                                Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM

 

 

 

 

Dostavljeno:

  • Oglasna ploča FENS-a
  • Internet stranica IUS-a
    • English
    • Bosanski
    • Türkçe