Društvene i političke nauke (SPS)

SPS program savršen je za dinamične pojedince koji su željni da istražuju i razumiju složenost ljudskog društvenog i političkog života. U tu svrhu program nudi specijalizirane predmete iz političkih nauka, historije i sociologije, putem modernog i interdisciplinarnog nastavnog plana i programa. Nastavni plan i program uvodi studente u temeljne predmete o politici, uporednoj vlasti i političkim teorijama. Dopunski predmeti iz historije i sociologije kreirani su da obogate znanje stečeno diplomom iz političkih nauka nudeći kritičko razumijevanje društvenih i historijskih faktora koji su oblikovali moderni svijet. Proučavajući ljude, institucije, ideje i događaje, historija ispituje misli, izražavanje i ljudsko iskustvo, uključujući savremenu, kulturnu, etničku, ekonomsku, vojnu i političku historiju. Sociologija se fokusira na proučavanje društvenih grupa, institucija i društvenih tematskih oblasti. Sociološke teme poput društvene teorije, porodice, obrazovanja, politike, rada, religije, kriminala i devijantnosti, različitosti i nejednakosti, socijalizacije i interakcije, globalizacije i društvenih promjena su povezane s političkim i historijskim procesima.

Ciljevi

 • Upoznati studente s ključnim političkim i društvenim teorijama;
 • upoznati studente s problemima, temama i teorijama i naučiti ih kako se kritički nositi s problemima;
 • pomoći studentima da razviju vještine rješavanja problema te analitičke, kritičke i kreativne sposobnosti;
 • opskrbiti studente kvalitativnim i kvantitativnim vještinama istraživanja;
 • upoznati studente s modernim i savremenim historijskim zbivanjima omogućujući im da uoče veze između prošlosti i sadašnjosti;
 • ukazati na međuodnos teorijskih društveno-političkih znanja te modernih pitanja i tema;
 • pružiti studentima znanja i vještine koje će ih pripremiti za liderstvo;
 • ponuditi studentima interdisciplinarni program koji obuhvata različite discipline poput političkih nauka, historije i sociologije s ciljem da se studentima pruži šire i sveobuhvatnije znanje.

Program Društvene i Političke nauke ima za cilj da naši diplomanti, nakon uspješno završenog studija i dobivanja zvanja baklaureata društvenih i političkih nauka, budu osposobljeni da:

 • Imaju osnovna znanja i razumijevanje društvenih i političkih nauka kao interdisciplinarnog polja istraživanja
 • Objasne ključne pojmove, koncepte i ključne teorije u vezi s oblastima političkih nauka, ekonomije, sociologije, povijesti i filozofije
 • Pokažu znanje i razumijevanje u odabranim teorijskim područjima društvenih i političkih nauka
 • Pokažu komparativna znanja političkih sistema, sa posebnim osvrtom na političke institucije, procese, ideologije i religije
 •  Razviju aktivan interes u društvenim i političkim poslovima, kao i javne politike u različitim postavkama
 • Kontekstualiziraju društvene i političke poslove u različitim postavkama i primijene kritičke analize u oblasti društvenih i političkih nauka
 • Posjeduju međuljudske, rukovodne i timske sposobnosti
 • Posjeduju potrebne vještine i samopouzdanje za individualni i samostalni rad
 • Provode kvantitativna i kvalitativna istraživanja u oblasti društvenih i političkih nauka
 • Pokažu vještine prikupljanja i kritičke analize podataka, pregleda literature i upravljanja podacima na interdisciplinaran akademski način
 • Pokažu vještine efikasne verbalne komunikacije i javnog nastupa
 • Posjeduju potrebne vještine za aktivno učešće u javnoj politici i politici
 • Posjeduju potrebna znanja i vještine da nastave sa svojim studijama na višem (postdiplomskom) nivou i/ili u procesu cjeloživotnog učenja.

Mogućnost zapošljavanja

Popularni poslovi za SPS diplomce uključuju sljedeće: asistent/-ica u administraciji, voditelj/-ica poslovnice, pravni asistent/-ica, pravni sekretar/-ica, predstavnik/-ica službe za kontakte s klijentima, koordinator/-ica programa NVO-a, politički analitičar/-ka, srednjoškolski professor/-ica, operativni menadžer/-ica, generalni menadžer/-ica projekta, director/-ica vladinog programa, politički analitičar/-ka, menadžer/-ica poslova u vladi, analitičar/-ka budžeta, menadžer/-ica kampanje, korporativni analitičar/-ka, korporativni savjetnik/-ica za javne poslove, korporativni ekonomista/-kinja, korporativni menadžer/-ica, urednik/-ica časopisa, službenik/-ica za vanjske poslove, obavještajni oficir, službenik/-ica međunarodne agencije, politički analitičar/-ka, analitičar/-ka za javne poslove, analitičar/-ka javnog mnijenja...

Nastavni Plan